UA

RU

BE

Головна / Маніфест

МАНІФЕСТ

«Я не знаю більш надійного сховища вищих сил суспільства, ніж самі люди;і якщо ми думаємо, що вони недостатньо освічені, щоб здійснювати самостійний контроль з розсудливою обачністю, тоді завдання полягає не в тому, щоб відібрати його у них, а в тому, щоб інформувати їх про розсудливість у вигляді освіти».
Томас Джефферсон

     Ліберальні ідеї індивідуальної свободи, милосердного та благодійного суспільства, обмеженого уряду із системою стримувань та противаг створили західну цивілізацію. Рівність прав створює соціальні ліфти, що призводять до соціально-економічного процвітання суспільства. Ідеї «тиранії більшості», коли права особистості підпорядковуються інтересам репресивного уряду, ведуть до морального занепаду, соціального розколу та демографічного спаду. Безпосередніми провідниками ідеології «тиранії більшості» є марксизм, фашизм та соціалізм, що знищили руками уряду десятки мільйонів людей. Цей нелюдський експеримент триває й досі у більшості західних країн. Ця ідеологія завжди маскується під «уряд для народу», але їхні дії говорять краще за їхні слова. Ми вважаємо, що західний світ не може далі йти цим шляхом без руйнівних наслідків і має повернутися до свого коріння - суспільства збудованого на ліберальних засадах.
      Ми виходимо з того, що Людина створена вільною. Вона є господарем своєї долі, наділена здатністю усвідомлювати наслідки своїх дій. Свобода, яка позбавлена відповідальності, розбещує особистість. Воля (відповідальна свобода) народжує право діяти і кожен особисто несе відповідальність за наслідки своїх дій. Кожна людина наділена несчисленною кількістю прав, серед яких є право на життя, на плоди своєї праці та на прагнення бути щасливою. Шляхом втілення свого права на власність людина реалізує свою особисту свободу. 
      Усі мають рівні права перед законом. Наявність у людини права не означає чиєсь зобов'язання його забезпечувати. Природні права не мають порушувати права інших. Наявність природних прав означає лише відсутність обмежень з боку держави, окрім як за рішенням справедливого суду.
      Тільки людина відповідальна за своє життя. Таким чином, сім'я або окрема людина повинні бути самодостатніми, що є джерелом їхньої гідності та почуття гордості. Коли держава знімає з людини відповідальність за своє життя та сім'ю - це призводить до виродження особистості та занепаду суспільства.
      Сім'я, в якій ми дбаємо про своє подружжя, дітей та батьків, є фундаментальною основою суспільства. Людина наділена почуттями моралі та співчуття. Керуючись доброю волею люди дбають про тих, хто не може сам про себе подбати - сиріт, бездітних людей похилого віку, людей з інвалідністю. Ніхто не може бути примушений до благодійності, люди діють лише за своєю доброю волею. Благодійність, що надається державою, позбавляє людей можливості висловлювати добру волю і веде до зниження суспільної моралі, з одного боку, і низької якості доброчинності, з іншого. Держава не повинна брати на себе роль благодійника. Якщо суспільство аморальне, то й держава буде аморальною і нездатною до чесної благодійності. Якщо ж суспільство моральне – жодного втручання держави у благодійність не потрібно.
      Люди, які керуються спільними інтересами, об'єднуються в спільноти. Сукупність подібних об'єднань формує суспільство. Саме наявність таких добровільних громадських структур і формує тканину суспільства та сприяє соціальній активності людей, роблячи їх громадянами у справжньому значенні цього слова. Релігія, освіта, спорт, наука, мистецтво та багато іншого є найважливішими функціями вільного суспільства і повинні бути відокремлені від держави.
      Держава створена суспільством. Ми вважаємо, що єдина роль держави – захист природних прав людини. Суспільство самодостатніх та моральних людей потребує лише обмеженої держави. Обмежена держава означає самофінансовані та самоврядні місцеві та регіональні органи влади, незалежні один від одного та від центрального уряду. Будь-який уряд складається з честолюбних людей, які завжди матимуть схильність до узурпації влади. Щоб запобігти цьому, необхідно створити систему стримувань і противаг зафіксовану в конституції. Ми вважаємо, що єдина роль конституції - опис структури держави та обмеження її повноважень. Повноваження центрального уряду обмежуються обороною, міжнародним представництвом, випуском стабільної валюти та наглядом за конституційним порядком. Для дотримання і захисту права власності люди утворюють справедливий суд. 
      Усі продуктивні члени суспільства повинні сплачувати податки в рівних частках та на рівних умовах. Незароблене вбиває особисту мотивацію, суспільну мораль, економічну конкуренцію. Тому жоден уряд не повинен перерозподіляти будь-яку власність від людини до людини або від регіону до регіону.
      Право голосу, що надається особі, яка не розуміє наслідків своєї політичної позиції або не несе відповідальності за наслідки свого вибору, призводить до занепаду суспільства. Голосування - це право, зумовлене сплатою податків та перевіреним знанням конституції. Демократія – це самоврядування компетентних людей, які несуть відповідальність шляхом сплати податків або служби у збройних силах. Правило про представництво у владі виключно на підставі сплати податків має суворо дотримуватись.
      Економічна свобода є джерелом добробуту людини та суспільства загалом. Людина має можливість реалізуватись на вільному ринку завдяки плодам своєї праці. Дозволеним є все, що не заборонено. Економіка – це добровільними обмін товарами та послугами між вільними учасниками ринку. Так само як уряд не може втручатися у приватні стосунки, він не може втручатися у економічні взаємини. Уряд не може володіти засобами виробництва чи стати суб'єктом вільного ринку. Уряд неспроможний регулювати вільний ринок (у цьому разі він не був би вільним). Розгляд фінансових та економічних спорів урядом відбувається через судову систему. 
             Ми група однодумців об'єднаних вищевикладеними ідеями вільної західної цивілізації. Наша мета – просування цих ідей шляхом створення інформаційних, освітніх, культурних, наукових проектів. Своїми зусиллями ми формуємо ідеологічну платформу для створення, розвитку та об'єднання політичних партій та громадських рухів.
      Ми виходимо з того, що наші ідеї наднаціональні, але саме в Україні відкрилося те вікно можливостей, яке може не лише захистити західний цивілізаційний шлях, а й відродити Україну, як Дім Волі для Європи, та джерело натхнення для всього світу.

Учасники спільноти "Дерево Волі"